Alles over Social Media (2024)

Wil je meer halen uit social media? Dan is het goed om er alles over te weten. In dit blog gaan we daarom in op vragen als: Wat is social media? Hoe is het ontstaan? Welke types zijn er en wat zijn de populairste kanalen in Nederland? Kortom. Wil je alles weten over social media? Lees dan verder.

Wat is social media?

Om het begrip social media beter te begrijpen, zoomen we in op de betekenis van de twee woorden. Het woord ‘Social’ verwijst naar de interactie tussen personen en de informatie die zij onderling delen. Het woord ‘Media’ is meervoud van medium en heeft meerdere betekenissen. Voor het gemak gaan we uit van de betekenis communicatiemiddel. Traditionele media kenmerken zich door het zenden van informatie. Als ontvanger van deze informatie kan je hier niet op reageren. Social media is een vorm van nieuwe media. Net als bijvoorbeeld apps. In plaats van eenrichtingsverkeer is er bij social media ruimte voor een gesprek. Dit verschil heeft een enorme impact gehad op de wijze waarop bedrijven met hun doelgroepen communiceren. De consument heeft namelijk een stem gekregen die niet meer genegeerd kan worden. Eén boze klant kan grote gevolgen hebben voor je reputatie. Het is daarom belangrijk dat je als bedrijf weet hoe je online met negatieve reacties omgaat.

Wanneer is social media ontstaan?

Ik kan me nog goed herinneren dat we begin 2000 van een telefoonlijn naar ADSL overstapte. Ineens hoefde je niet meer op je modem in te bellen, maar was je altijd online. Vrienden belde of smste ik niet meer, maar sprak ik op MSN. Rond deze tijd explodeerde het gebruik van het internet en werd het net als de telefoon onderdeel van elk huishouden. Op dat moment bestonden er al vormen van social media, maar nog niet de grote platformen zoals we die nu kennen. Deze zijn in de loop van 2000 tot 2010 gelanceerd, met als voorloper het blog. TikTok werd als laatste gelanceerd en is nu in opmars. Daarvoor was dat Instagram, dat in 2012 werd overgenomen voor 1 miljard door Facebook. Een succesvolle zet van de social media reus, want het gebruik van Instagram groeit nog steeds. Deze groei is vooral te danken aan de technologische ontwikkelingen. Denk aan de smartphone die de compact camera heeft vervangen, maar ook aan de snelheid van 4G en 5G. We zijn nu niet alleen altijd, maar ook overal online en dat laten we graag zien. Met één druk op de knop sturen we ons leven de wereld in. Livestreams, stories, reels en selfies domineren nu het internet. Dat brengt ons bij de volgende vraag …

Waarom gebruiken we social media?

Naast de technologische ontwikkeling die de groei van social media stimuleert, speelt de aard van de mens een grote rol. Uit onderzoek van communicatiewetenschapper Sophie van Waterloo blijkt dat we ons beter voelen als we online onze emoties delen. Nieuw aan haar onderzoek is dat online emoties delen, vergelijkbare effecten heeft als wanneer je offline je hart lucht. Voor deze uitkomsten interviewde ze 1400 mensen tussen de 15 en 35 jaar. Deze groep is namelijk het meest actief op social media. Hierbij maakte ze onderscheid tussen de verschillende online platformen. Zo blijkt dat er voor elk platform verschillende sociale normen zijn. Gebruikers op Instagram verwachten bijvoorbeeld vrolijke berichten, terwijl er op Twitter ook ruimte bestaat voor negativiteit. Facebook zit hier tussenin. Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Lees dan het interview met Sophie van Waterloo op de website van het NRC of duik in haar proefschrift: Infinite Content, Infinitely Content.

Mensen uiten zich dus anders op de verschillende soorten social media. Consumenten hebben ook elk verschillende motivaties om actief te zijn op social media. Door rekening te houden met deze motivaties kun je het maximale uit de content van de social media van jouw bedrijf halen. We onderscheiden daarom de vijf belangrijkste redenen voor consumenten om actief te zijn op social media.

1. Bridging

Met bridging wordt het contact met andere merken, bedrijven of professionals bedoeld. Het wordt ingezet door consumenten om zichzelf verder te ontwikkelen op professioneel vlak. Er worden topics besproken die met name bijdragen aan het professionele leven van zowel consumenten, als bedrijven. Het contact vindt veelal plaats tussen mensen die elkaar niet echt persoonlijk kennen, maar wel werken in dezelfde branche.

2. Bonding

Waar bij bridging het professionele contact centraal staat, is voor bonding persoonlijk contact juist belangrijk. Bonding vindt vooral plaats tussen bekenden en heeft als doel de ander een inkijkje te geven in iemands dagelijks leven. Zo worden ervaringen en foto’s van bijvoorbeeld vakanties en mooie momenten gedeeld met vrienden.

3. Communicating

Communicating wordt een steeds belangrijkere motivatie om gebruik te maken van social media. Aangezien het door de coronacrisis lastiger is om in het echt contact te hebben met familie en vrienden, leggen we dit contact steeds meer en vaker via social media. We worden steeds handiger in het leggen van online contact. Dit contact bestaat bijvoorbeeld uit het chatten of videobellen met vrienden en familie.

4. Discovering

Een andere belangrijke motivatie van mensen voor het gebruik van social media, is het ontdekken van interessante content. Dit is een belangrijke motivatie voor ondernemers om op in te spelen. Potentiële consumenten zijn online veel op zoek naar interessante artikelen, leuke video’s en informatie over hun eigen interesses. Bedrijven kunnen goed op deze motivatie inspelen door het aanbieden van relevante en waardevolle content.

5. Taking action

Taking action omvat veel verschillende ‘activiteiten’ die we online ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het spelen van een spelletje, het luisteren van muziek en het kijken van films. Hoewel dit misschien op het eerste gezicht niet relevant hoeft te lijken voor jouw onderneming, is het toch belangrijk om te weten dat dit iets is waar consumenten veel van hun online tijd in stoppen. Ook tijdens deze activiteiten worden we blootgesteld aan advertenties en content.

Welke type social media kunnen we onderscheiden?

Als we het over social media hebben, dan denken we al snel aan Facebook, Instagram of LinkedIn. Wanneer je verder kijkt dan deze grote kanalen, zul je merken dat er veel verschillende type social media bestaan. Door te weten dat deze types bestaan kun je soms op nieuwe ideeën komen om met jouw doelgroepen te communiceren. Hieronder zetten we de verschillende types uiteen.

Forum

Een website of app waar je online kan discussiëren met elkaar. Mensen zitten op deze fora voor verschillende redenen. Zo zijn er fora waar mensen elkaar verder helpen op professioneel niveau (bridging), zoals het marketing forum Growth Hub. Op veel andere fora worden gemeenschappelijke interesses, zoals bijvoorbeeld mode of eten besproken (discovering). Bekende fora zijn Fok.nl, Tweakers.net, Reddit en Quora.com.

Weblog

Een weblog of blog is een persoonlijk dagboek op een website dat regelmatig, soms meermalen per dag, wordt bijgehouden. Bekende blogs zijn GeenStijl, Beautygloss, The Huffington Post, Mashable en Boing Boing. De belangrijkste motivatie van consumenten om blogs te lezen, is om nieuwe content te ontdekken (discovering). Voor jouw bedrijf is bloggen dus een goede manier om op de motivaties van potentiële klanten in te spelen. Wil je meer over bloggen leren? Lees dan ons blog ‘Alles over Bloggen‘.

Microblog

Vergelijkbaar met een blog, maar met kortere inhoud. Door het schrijven van een microblog kun je op een makkelijke manier inspelen op de behoeften van klanten die op zoek zijn naar interessante content.

Wiki

Een wiki is een website of app waarop gebruikers inhoud bewerken. Het meest bekende voorbeeld is Wikipedia. Gebruikers zoeken hier met name feitelijke informatie op.

Sociaal netwerk

Een website of app waar meerdere gebruikers met elkaar in contact komen en informatie uitwisselen. De meest populaire sociale netwerken in Nederland zijn Facebook, YouTube en Instagram. De verschillende sociale netwerken worden voor veel verschillende doelen ingezet door gebruikers. Zo is LinkedIn het meest bekende professionele netwerk (bridging). Via Facebook en Instagram geven gebruikers juist een inkijkje in hun persoonlijke en dagelijkse leven (bonding). Verder worden eigenlijk bijna alle sociale netwerken ook door gebruikers ingezet die op zoek zijn naar waardevolle nieuwe informatie (discovering). Voor bedrijven zijn sociale netwerken daarom een goede manier om op behoeften van potentiële klanten in te spelen. Sociale netwerken bestaan al even, maar worden een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Er blijven daardoor ook nieuwe sociale netwerken opduiken, zoals bijvoorbeeld TikTok. Dit is een platform waar met name jongeren korte filmpjes met elkaar delen.

Podcast

Een serie van online audio of video uitzendingen. Podcasts kunnen gestreamd of gedownload worden en zijn vaak gericht op specifieke onderwerpen. Denk aan opvoeding, koken, games en politiek. Hoewel Podcasts al even bestaan, zijn ze nu bezig aan een grote opmars.

Foto

Vergelijkbaar met een blog, maar dan voor foto’s. Flickr is één van de grootste online foto communities in de wereld.

Video

Vergelijkbaar met een blog, maar dan voor video’s. YouTube, Vimeo en TikTok zijn de bekendste voorbeelden hiervan. Instagram is een platform waar eerst met name foto’s op werden gedeeld. Toch wordt het delen van (korte) filmpjes, zoals op TikTok ook op Instagram steeds populairder. Ook duiken er nieuwe livestream diensten op, zoals bijvoorbeeld Twitch. Dit is een platform waar ‘creators’ hun video’s live kunnen delen met miljoenen mensen.

Social bookmarking

Een plaats op internet om bookmarks (bladwijzers) of bronnen te raadplegen, ordenen en te bewaren.

Grootste social media kanalen in Nederland

Om je social media strategie goed te kunnen bepalen, moet je in de gaten houden welke kanalen het populairst zijn. Welke kanalen nemen toe in gebruikers en welke juist af? Om het je makkelijk te maken hebben we hieronder een visueel overzicht gemaakt met de huidige statistieken. We houden deze infographic per jaar up-to-date, zodat je altijd op deze blogpost kan terugvallen.

Alles over Social Media (1)

Kies de juiste social media kanalen voor jouw bedrijf

Bovenstaande statistieken zijn goed om in je achterhoofd te houden. Dit betekent niet dat je elk populair kanaal voor jouw bedrijf moet gebruiken. Het belangrijkste is dat je aanwezig bent op de kanalen waar je jouw doelgroep kunt bereiken. En nog veel belangrijker; waar je het gesprek met ze kunt aangaan. Een goede manier om te bepalen waar jouw doelgroep actief is, is door te kijken naar micro-momenten.

Wat zijn micro-momenten?

Een micro-moment is het moment dat iemand naar zijn apparaat grijpt om in te spelen op een behoefte: iets te weten, iets te doen, ergens heen te gaan of iets te kopen. De verhalen of berichten die je online plaatst, resoneren veel sneller wanneer deze gekoppeld worden aan micro-momenten. Het marketingbegrip werd voor het eerst in 2014 geïntroduceerd door het onderzoeksinstituut Forrester. In 2015 heeft Google op dit onderzoek voortborduurt en op basis van het consumentengedrag, 4 belangrijke momenten gedefinieerd:

Alles over Social Media (2)

Conclusie

Social media spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. De redenen voor consumenten om actief te zijn op social media zijn divers. De vijf belangrijkste redenen zijn; bridging, bonding, communicating, discovering en taking action. Door deze redenen in je achterhoofd te houden, kun je inspelen op hun behoeften en meer uit social media halen. Er bestaan veel verschillende platforms waarop je jouw content kunt delen met potentiële klanten. De bekendste platformen zijn Facebook, YouTube en Instagram, maar platforms als TikTok en Twitch worden ook steeds populairder. Belangrijk bij het delen van content op de verschillende soorten social media is het koppelen van deze content aan micro-momenten. Nu je social media kennis een update heeft gekregen, is het vooral van belang om alert te blijven op de veranderingen in het social media landschap. Blijf nieuwsgierig en vraag jezelf constant af of je op de juiste koers zit. Wees daarnaast niet bang om nieuwe online kanalen uit te proberen of juist de deur uit te doen.

Enthousiast geworden over social media marketing? Volg dan onze online cursus ‘Social media strategie maken’. In deze cursus leer je alles over social media en content marketing. Hoe je een social media strategie maakt en de naamsbekendheid van jouw bedrijf vergroot.

Alles over Social Media (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 6115

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.