De evolutie van social media: een terugblik op de afgelopen 25 jaar - Startpagina (2024)

De evolutie van social media: een terugblik op de afgelopen 25 jaar - Startpagina (1)

In samenwerking met: De evolutie van social media: een terugblik op de afgelopen 25 jaar - Startpagina (2)

Social media: veel mensen kunnen tegenwoordig niet meer zonder de platforms om in contact te blijven met vrienden, familie en (oude) bekenden. In de afgelopen 25 jaar is er een hoop veranderd op het gebied waarop we online communiceren en verbonden blijven met anderen.

Startpagina.nl bestaat dit jaar 25 jaar, daarom blikken we de komende tijd terug op 25 jaar digitale tijd. In dit artikel nemen wij de tijdlijn van social media onder de loep.

Vanaf de eerste bescheiden stappen op het wereldwijde web tot de huidige tijd van directe verbindingen en visuele content – social media heeft de manier waarop we met elkaar omgaan en informatie delen drastisch veranderd.

1. Het eerste social media platform: SixDegrees (1997)

Ken je SixDegrees nog? Dit platform wordt beschouwd als een van de eerste sociale netwerken. Het stelde gebruikers in staat om profielen aan te maken, vriendenlijsten op te bouwen en berichten te sturen. Het was een vroeg voorbeeld van hoe online interactie tussen gebruikers kon plaatsvinden. Dit was echt ontzettend bijzonder, indrukwekkend en voor vele nog een beetje eng.

2. LiveJournal: online dagboeken en blogs (1999)

LiveJournal introduceerde het concept van online dagboeken en blogs. Gebruikers konden hun gedachten, ervaringen en interesses delen, en interactie aangaan met andere gebruikers door middel van reacties op berichten. Veel mensen schreven over hun eigen leven, maar er verschenen ook verschillende fictie verhalen. Even filteren op je interesses en viola!

3. Friendster: vriendenlijsten opbouwen (2002)

Friendster was een van de eerste sociale netwerksites die gebruikers in staat stelde om vriendenlijsten op te bouwen, berichten te plaatsen en foto’s te delen. Het trok een groot aantal gebruikers aan die op zoek waren naar nieuwe manieren om online met vrienden en kennissen te communiceren. Je kunt het wel zien als de voorloper van Facebook.

4. SchoolBANK voor het terugvinden van oude klasgenoten (2002)

Veel mensen maakte hun eerste stap op een vriendenplatform door SchoolBANK.nl om oude klasgenoten terug te vinden In mei 2002 werd SchoolBANK opgezet door internetbedrijf Rosetta Holding om hun technisch vernuften tentoon te stellen aan een groot publiek. Het idee achter SchoolBANK.nl was gebaseerd op vergelijkbare bestaande websites in de Verenigde Staten (classmates.com) en het Verenigd Koninkrijk (friendsunited.co.uk).

5. LinkedIn was eerst totaal geen succes (2002)

Hoewel LinkedIn al vroeg verscheen, groeide het pas later uit tot het professionele netwerk dat we vandaag kennen. Het stelde professionals in staat om hun carrière doelen te delen, contacten te leggen en te netwerken. Tegenwoordig heeft bijna iedereen, die werkzaam is, een LinkedIn account.

MySpace, een pionier in het personaliseren van profielen en het delen van muziek, gaf gebruikers de mogelijkheid om hun eigen ruimtes te creëren en muziek- en foto-updates te delen. Artiesten en bands maakten van dit platform gebruik om hun muziek te promoten en fans te bereiken.

7. Hyves ging Facebook net voor (2004)

Hyves werd in 2004 opgericht door de 3 vrienden Raymond Spanjar, Koen Kam en Floris Rost van Tonningen. De internetpioniers noemden hun nieuwe profielensite Hives, maar dat werd snel omgezet in Hyves. Een hive is een bijenkorf, dat vonden ze een leuke metafoor.

Facebook heeft het sociale medialandschap ingrijpend veranderd. Het begon als een platform voor universiteitsstudenten en groeide snel uit tot een wereldwijd fenomeen. Met een focus op profielen, vrienden, statusupdates en foto’s, creëerde Facebook een krachtige manier om persoonlijke connecties te onderhouden en content te delen. Het sociale netwerk van Mark Zuckerberg ging afgelopen kwartaal door de grens van2 miljard dagelijks actieve gebruikers.Bizar!

9. Twitter of moeten we nu zeggen X? (2006)

Twitter bracht microblogging naar de voorgrond. Met beperkte tekens kon je snelle updates delen, waardoor het platform ideaal was voor real-time nieuws, meningen en directe interacties tussen gebruikers. Dit social media platform is nog steeds erg populair.

10. Instagram maakte het delen van beelden razend populair (2010)

Instagram legde de nadruk op visuele content. Het delen van foto’s en later video’s, met filters om creativiteit toe te voegen, maakte het platform bijzonder aantrekkelijk voor diegenen die hun momenten in beeld wilden vastleggen en delen. Het aantal Instagram gebruikers was in februari 20231,074 miljard.

11. Snapchat niet meer weg te denken op mobiel van jongeren (2011)

Snapchat introduceerde ephemeral messaging, waarbij foto’s en video’s na een korte tijd verdwijnen. Deze functie spreekt vooral jongere gebruikers aan, die genieten van het speelse en spontane karakter van het platform. In 2022 had Snapchat 4,32 miljoen actieve gebruikers.

12. TikTok is nog steeds dé hype van dit moment (2016)

TikTok bracht een geheel nieuwe dimensie van entertainment naar social media met korte, creatieve video’s en muziek. Het trekt vooral een jong publiek aan en stimuleert gebruikers om hun eigen originele content te maken. Waarschijnlijk heb je al verschillende filmpjes (en dansende kleinkinderen) voorbij zien komen.

Grappige TikTok videos: probeer maar niet te lachen

Alle artikelen die wij eerder schreven over dehistorie van Startpagina.nl. Op de hoogte blijven? Volg alle feestelijkheden rondom het 25-jarig bestaan.

In samenwerking met: De evolutie van social media: een terugblik op de afgelopen 25 jaar - Startpagina (3)

De evolutie van social media: een terugblik op de afgelopen 25 jaar - Startpagina (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 6109

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.