Social media: welke zijn er en wat heb je eraan? - Cultuur+Ondernemen (2024)

Social media zijn voor veel mensen een vast onderdeel van hun dag. Ze volgen wat hun familie en vrienden meemaken en pikken de hoogtepunten van het nieuws mee. Maar online platforms als Instagram en Facebook zijn er zeker niet alleen voor entertainment. Juist voor creatieve ondernemers zijn social media een kans op zichtbaarheid en het werven van nieuwe contacten. En daarvoor hoef je echt geen influencer te zijn. Welke platforms zijn er, en wat kun je ermee?

Het is altijd handig om te beginnen met een platform waar je al vertrouwd mee bent. Of er een te kiezen die aansluit bij jouw werk en waarvan je vermoedt dat jouw doelgroep er te vinden is. Social media mogen voor jezelf een leuke en natuurlijke manier zijn om met je publiek te communiceren. Doe dus wat voor jou haalbaar is. Als jij met tegenzin berichten maakt, kijk dan eens waar dat aan ligt. Vind je dat het je te veel tijd kost? Plaats dan minder posts of maak er minder werk van. En als een socialmediakanaal jou echt geen plezier oplevert, stop er dan mee en probeer een ander kanaal.

Facebook

Facebook lijkt steeds minder populair te worden. Toch hebben veel mensen, en zeker de oudere generatie, nog wel een Facebookaccount. Met bijna 3 miljard actieve gebruikers is het nog steeds het grootste socialmediaplatform. Dus zit je al op Facebook, dan is het nuttig om ermee door te gaan. Heb je geen Facebookaccount, begin er dan ook niet meer aan.

Facebook in het kort: je deelt je verhalen met posts (tekst met of zonder foto), en je volgt en liket die van vrienden en bedrijven. Facebook is een makkelijk platform. Er zijn geen beperkingen qua tekstlengte, en je kunt gemakkelijk foto’s plaatsen en links naar websites. Handig is dat je fotoalbums kunt maken om je werk als een soort expositie te delen. Een nadeel is dat gebruikers lang niet alles zien wat wordt gepost door hun vriendenkring. Een derde van hun feed bestaat uit advertenties van derden.

Instagram

Op Instagram is alles gericht op beeld; woorden zijn meer een bijzaak. Dat is fijn als je het lastig vindt om je werk te omschrijven. Je laat het gewoon zien, met een foto of video. Vergeleken met Facebook zijn de gebruikers van Instagram iets jonger, en de betrokkenheid (engagement) is vaak hoger. Dat betekent dat je meer reacties en likes kunt verwachten.

Een vaak gehoorde klacht is wel dat je als kunstenaar op Instagram vooral wordt gevolgd door vakgenoten. Daar staat tegenover dat verzamelaars en galerieën Instagram gebruiken om nieuwe talenten te ontdekken, omdat dat veel sneller gaat dan het lezen van een lange analyse.

Heb je nog geen Instagramaccount en wil je het wel proberen? Volg dan ons stappenplan voor het opzetten van een goed Instagramaccount. Heb je al een account, maar wil je meer volgers? Pas dan de tips toe uit ‘Hoe kom je aan meer volgers op Instagram?’.

TikTok

Zo’n vier miljoen Nederlanders hebben een TikTok-account, en maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders gebruiken het dagelijks. Ook al zijn het vooral jongeren die de app gebruiken, ook onder 40-plussers, twintigers en jonge dertigers stijgt het gebruik nog fors. Wat maakt TikTok zo populair? Over elk onderwerp (serieus of niet) kun je wel een community vinden en het draait minder om het perfecte plaatje zoals bij Instagram. Daarnaast spreekt het laagdrempelige format van korte, zelfgemaakte video’s veel mensen aan.

Voor creatieve makers is TikTok interessant vanwege het algoritme. Het houdt geen rekening met hoeveelheid volgers, bekendheid of bereik, maar met de gemiddelde tijd dat gebruikers een video bekijken. Als die hoog is, wordt de video sneller aan andere gebruikers getoond. Daarnaast krijgen gebruikers op hun ‘for you’-pagina video’s te zien die overeenkomen met hun kijkgedrag. Hierdoor kun je ook als nieuwkomer snel volgers krijgen. Een nadeel is dat je video’s moet maken, iets hoogdrempeliger dus dan alleen foto plaatsen zoals op Instagram.

Wil je meer weten over TikTok en hoe je een eerste video kunt maken? Frankwatching heeft een tutorial gemaakt. Heb je al een account en wil je daar het maximale uit halen? Het Britse kunstenaarsplatform Dark Yellow Dot geeft je tips en nieuwe inzichten.

LinkedIn

LinkedIn richt zich op de zakelijke wereld, maar is ook een socialmediaplatform. Vacatureteksten maken steeds meer plaats voor reflecties op maatschappelijke thema’s en het delen van persoonlijke overwinningen. Soms tot ergernis van andere gebruikers. Er zijn kunst- en cultuurgroepen waar je je bij aan kunt sluiten. En creatieve posts doen het goed naast de meer zakelijke berichten.

Wil je meer halen uit je LinkedIn-profiel? Op dinsdag 14 november geeft expert Brendy Batenburg een online Artist Meeting over LinkedIn. Of volg het stappenplan van Amplo.

X (voorheen Twitter)

X is een discussieplatform met een focus op tekst. De mogelijkheden om beeldmateriaal te posten zijn beperkt. En plaats je toch beeld, dan wordt dat vaak ondergesneeuwd door de lange threads van commentaren en antwoorden. Tenzij je een sterke mening hebt en wilt discussiëren over ontwikkelingen in de sector, is X niet het meest geschikte platform voor creatieve ondernemers.

Daarbij neemt de populariteit sinds de overname door Elon Musk af. Werknemers stappen op, controversiële gebruikers kregen hun account weer terug en het lijkt er ook op dat X niet wil meewerken aan een EU-akkoord tegen desinformatie.

Meta heeft onlangs haar versie van X gelanceerd: Threads. Helaas nog niet in Nederland, maar we houden het in de gaten want het kan een goede opvolger van X zijn.

Pinterest

Pinterest is een heel visueel social platform dat tegelijkertijd ook als zoekmachine fungeert. Je kan ‘prikborden’ aanmaken met foto’s van je werk en zo content vastzetten die nog jaren lang gezien wordt door mensen. In tegenstelling tot Instagram of TikTok waar je content niet heel lang zichtbaar is, kan je op Pinterest nog heel lang zichtbaar zijn. Het induiken waard dus.

Social media: welke zijn er en wat heb je eraan? - Cultuur+Ondernemen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 6111

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.