Social media Algoritme: hoe werkt het? - DoubleSmart (2024)

Je hebt de term social media algoritme waarschijnlijk wel eens voorbij horen komen, maar weet jij deze algoritmes ook echt te doorgronden? Een goed begrip van hoe het algoritme van een social media kanaal in elkaar steekt, vergroot je kans op succes op dat bewuste kanaal.

Social media Algoritme: hoe werkt het? - DoubleSmart (1)

Ontdek wat een social media algoritme is en hoe je die in verschillende social media kanalen naar je hand kunt zetten zodat je content beter gezien wordt.

In dit artikel gaan we in op:

 • Wat social media algoritmes zijn
 • Hoe ze in de praktijk werken op de belangrijkste kanalen
 • Praktische tips om social media algoritmes voor je te laten werken

Wat is een social media algoritme?

Een social media algoritme is een set van regels en factoren (ook wel ranking signals genoemd) die bepalen in welke volgorde een social media platform content vertoont aan haar gebruikers. Het algoritme is erop gericht om content met een grotere kans op interacties (likes en shares) hoger de feed van de gebruiker te laten zien.

Dat betekent dat zo’n algoritme ervoor zorgt dat geen twee feeds of tijdlijnen ooit hetzelfde zijn. Zelfs gebruikers die precies dezelfde accounts volgen en op precies dezelfde tijd inloggen, zullen – op basis van hun gedrag in het verleden – niet dezelfde content in dezelfde volgorde te zien krijgen.

De bedoeling van een social media algoritme is dus om zoveel mogelijk interactie op te wekken. Voor het social media kanaal is dat interessant, want het vergroot de kans dat de gebruiker meer tijd op het platform doorbrengt. Maar wat betekent het voor jou, wanneer het je doel is om jouw content zo goed mogelijk zichtbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen?

Hoe werken social media algoritmes?

Social media algoritmes werken op basis van machine learning. Hoewel ieder social media platform haar eigen algoritme heeft, werken ze in de praktijk vergelijkbaar: door signalen die de gebruiker zelf geeft, leer het algoritme steeds beter wat die gebruiker leuk vindt en wordt de feed steeds beter op hem of haar afgestemd.

Dat doet het algoritme op basis van ranking signals, oftewel signalen van de gebruiker en de content die het algoritme helpen om de waarde en relevantie van ieder stuk content te bepalen.

Met andere woorden: hoe actiever jij bent op een social media platform, hoe beter het algoritme werkt, waardoor jij beter wordt verleid om nog meer tijd op het platform door te brengen.

Dat is de kracht van social media. En het is ook waarom het zo belangrijk is om rekening te houden met deze algoritmes. Want wanneer je bloed, zweet en tranen hebt gestoken in het ontwikkelen van jouw social media strategie, wil je natuurlijk wel de kans dat jouw content gezien wordt zo groot mogelijk maken.

De algoritmes van 5 social media platformen uitgelegd

Zoals gezegd heeft ieder social media platform een eigen, uniek algoritme. Logisch, want ieder platform heeft een eigen focus – bijvoorbeeld qua type content of gebruiker, of de manier waarop je zelf interactie hebt met het platform – waardoor het zich onderscheidt van de rest.

Daarom leggen we hieronder uit hoe de algoritmes van 5 populaire social media werken. Hopelijk krijg je daardoor meer inzicht in waar je op moet letten en hoe zo’n algoritme in elkaar steekt.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het volledige algoritme van een social media platform alleen bekend is bij het platform zelf. Vergelijkbaar met het feit dat alleen Google zelf het complete algoritme kent waarmee de resultaten in de zoekmachine worden gerangschikt.

 1. Instagram algoritme

Instagram staat erom bekend haar algoritme regelmatig te updaten, maar bekende ranking signalen voor dit kanaal zijn onder andere:

 • Relaties tussen gebruikers. Je ziet sneller content van accounts die je volgt of op een andere manier mee interacteert (zoals het uitwisselen van berichten, of reageren onder elkaars posts).
 • Interesses. Gebruikers zien meer content in een categorie waar ze eerder al interesse in hebben getoond. Hoe vaker je dus naar schattige katten foto’s kijken en deze liket, hoe meer je er te zien krijgt.
 • Populariteit. Een post die in korte tijd veel interactie opwekt, wordt eerder gezien als populaire content en schiet daardoor al snel naar de top van relevante tijdlijnen. Met als gevolg dat er nog meer interactie wordt opgewekt: viral post here we come!
 • Relevantie. Dit is waarschijnlijk de minst tastbare van de ranking signalen, maar er wordt algemeen aangenomen dat posts die aanhaken op een op dat moment populair of actueel onderwerp ook sneller vertoond worden.

Voor een Instagrammer die op zoek is naar meer exposure betekent het Instagram algoritme dus dat het zaak is om – liefst zo kort mogelijk na posten – veel interactie op een post op te wekken. Idealiter zoek je ook de interactie en probeer je een digitale band op te bouwen met de accounts die je het liefste wilt bereiken.

 1. YouTube algoritme

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat YouTube eigendom is van het moederbedrijf van Google en dat er dus veel raakvlak is tussen de algoritmes van beiden. Video’s op YouTube verschijnen zelfs steeds vaker op de SERP van Google: ook het algoritme van Google zelf heeft dus invloed op hoe vaak je content getoond wordt.

Het betekent ook dat zaken als de titel en de termen die je gebruikt in de beschrijving van een video invloed hebben op de zoektermen waarop jouw video verschijnt. Of jij boven of onder andere video’s over hetzelfde onderwerp tevoorschijn komt, hangt af van ranking signalen zoals:

 • Prestaties. Populariteit zorgt voor aandacht, ook van het YouTube algoritme. Daarbij gaat het om aantallen weergaven, de gemiddelde tijd van weergaven en CTR (click through rate).
 • Geschiedenis. In het verleden behaalde resultaten bieden bij beleggingen geen garantie voor de toekomst, maar op YouTube hebben ze wel een stevige positieve invloed op die toekomst. Dat wil zeggen dat YouTube video’s aanbeveelt op basis van de kijkgeschiedenis van een gebruiker, maar ook op basis van de geschiedenis van die video zelf (als een aanbeveling in het verleden bijvoorbeeld een goede match bleek).
 • Context. In de aanbevolen video’s verschijnt normaal gesproken content die is verwant aan de video die iemand op dat moment aan het bekijken is.

Dit algoritme betekent dat een goede video een sneeuwbaleffect kan veroorzaken op YouTube. Meer views en interacties maakt je video populair, waardoor hij vaker wordt aanbevolen, wat leidt tot meer views van een bredere doelgroep, waardoor hij aansluit bij een bredere geschiedenis en context, enzovoorts.

Daarom is het op YouTube zo belangrijk om rekening te houden met het algoritme. Het is de reden dat zoveel YouTube video’s opvallende thumbnails gebruiken om op te vallen en gebruikers te verleiden om te klikken en waarom je altijd gevraagd wordt om te liken, subscriben en reageren.

 1. LinkedIn algoritme

De bekendste ranking signalen op LinkedIn zijn:

 • Kwaliteit. Op LinkedIn draait het – meer dan op andere social media platformen – om de kwaliteit van wat je post. Focus dus op kwantiteit boven kwaliteit om je posts beter gezien te krijgen op LinkedIn.
 • Vroege interactie. Wanneer een post op LinkedIn al snel na het plaatsen veel interactie oproept, is dit een sterk ranking signaal. Het kan dus zeker lonen om collega’s actief op de hoogte te brengen van een nieuwe post en hen aan te moedigen te reageren.
 • Netwerk. Uiteraard hebben ook je connecties invloed op waar je post terecht komt. Mensen die je pagina volgen of een connectie met jouw profiel hebben, zien je posts eerder.
 1. Facebook algoritme

Binnen Facebook zijn een aantal interessante ranking signalen:

 • Connecties hebben nog altijd veel invloed: het opbouwen van een netwerk en inzetten op mensen die je pagina volgen loont dus.
 • Type content speelt ook een rol. Zo krijgen mensen die veel video’s kijken meer video’s te zien dan de mensen die hier altijd voorbij scrollen.
 • Interactie is zoals op de meeste platformen ook erg belangrijk. Hoe meer likes en deelacties een post opwekt, hoe groter de kans dat hij vaker in andere tijdlijnen verschijnt.

Weggeefacties waarbij je kunt deelnemen door de bedrijfspagina te volgen en een post te liken of delen, zijn niet voor niets al tijden populair op Facebook. Op deze manier bouw je aan je directe bereik en zorg je voor extra interacties.

 1. TikTok algoritme

Het TikTok algoritme is er – meer dan andere platformen – op gericht om je nieuwe content voor te schotelen van gebruikers die je nog niet volgt. Dat maakt het een interessante kans om een nieuwe doelgroep te bereiken. Maar, het vraagt ook om extra slim inspelen op het algoritme van TikTok.

Ranking signalen binnen TikTok zijn bijvoorbeeld:

 • Eerdere interacties. Het algoritme leert wat een gebruiker leuk vindt door gevolgde accounts, bekeken video’s en markeringen als niet interessant. Daardoor wordt het er steeds beter in om de gebruiker interessante nieuwe content voor te schotelen.
 • Trends. TikTok is een echte trend-machine, waardoor video’s die inspelen op een onderwerp dat op dat moment trending is het doorgaans goed doen.
 • Het TikTok gevoel. Je kunt niet zomaar elke video op TikTok slingeren in de hoop dat je er mensen bereikt. Die video moet wel echt “de TikTok uitstraling” hebben. Dat wil zeggen: speciale effecten, geluiden en tekst.

Veel bedrijf gebruiken TikTok om een jonge doelgroep te bereiken. Vaak haken ze daarbij aan op trends die op dat moment rondgaan op het platform. Belangrijk is wel dat het content is die écht past op TikTok en niet te gekunsteld of ongemakkelijk voelt. Dan loop je namelijk het risico dat je de plank misslaat en de gebruikers die je bereikt juist snel de andere kant op kijken.

Veel gestelde vragen over social media algoritmes

Wat is het algoritme van social media?

Het algoritme van social media bepaalt welke content een gebruiker van dat platform te zien krijgt. Daarvoor heeft ieder social media platform een eigen algoritme, met eigen factoren om tot een persoonlijk geoptimaliseerde tijdlijn voor iedere gebruiker te komen.

Waarom worden algoritmes gebruikt op social media?

Algoritmes worden op social media gebruikt omdat het helpt om gebruikers zo lang mogelijk op het platform te houden. De algoritmes zorgen er namelijk voor dat de gebruiker voortdurend interessante nieuwe content voorgeschoteld krijgt, die past bij zijn of haar voorkeuren, zodat diegene blijft scrollen, klikken en kijken.

Wat is een algoritme voorbeeld?

Een goed voorbeeld van een algoritme zijn de aanbevolen video’s die je te zien krijgt tijdens het gebruik van YouTube of TikTok. De video’s die aan jou worden aanbevolen, zijn allemaal op basis van de video’s die je eerder bekeek. Het algoritme leert namelijk wat jij leuk vindt en schotelt je op basis daarvan nieuwe content voor.

Meer weten over social media marketing?

RickMotivator en Optimizer

Social media algoritmeSocial media algoritmehttps://www.doublesmart.nl/hub/social-media/social-media-algoritme/

Social media Algoritme: hoe werkt het? - DoubleSmart (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 6121

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.